Besluit zorgverlening Equipe Zorgbedrijven – Coronavirus

Als zelfstandige groep van gespecialiseerde klinieken neemt Equipe Zorgbedrijven haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de actieve bestrijding van het coronavirus (COVID-19). De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en patiënten heeft voor ons de hoogste prioriteit.

Daarom hebben wij besloten om uitsluitend nog spoed en noodzakelijke behandelingen uit te voeren. Zorg die kan worden uitgesteld stellen we uit en onze poliklinische afspraken worden waar mogelijk telefonisch of online gevoerd.

In overleg met diverse instanties en in afstemming met onze medewerkers bespreken we de mogelijkheden om ons zorgpersoneel bij ziekenhuizen in te zetten en onze medische hulpmiddelen over te hevelen naar ziekenhuizen waar de nood hoog is. Daarbij onderzoeken wij ook of we met ons landelijk dekkende netwerk, van klinieken en poliklinieken, een bijdrage kunnen leveren aan zorg die onverhoopt niet meer door ziekenhuizen kan worden geleverd (bijvoorbeeld traumazorg).

Dit besluit geldt voor alle merken (verzekerd en niet verzekerde zorg) van Equipe Zorgbedrijven in zowel de eerste- als tweedelijnszorg:

• Velthuis kliniek

• Xpert Clinic

• Xpert Orthopedie

• Helder kliniek

• Oogkliniek Heuvelrug

• Handtherapie Nederland

• Kinos revalidatie

Met onze patiënten zullen wij zo spoedig mogelijk contact opnemen en danken wij reeds bij voorbaat voor hun begrip.