Het coronavirus en onze zorg voor u

Als zelfstandige groep van gespecialiseerde klinieken neemt Equipe Zorgbedrijven de gezondheid en veiligheid van haar patiënten en medewerkers zeer serieus. Juist in deze periode is dit belangrijk want alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Wij volgen uiteraard de landelijke overheidsmaatregelen. Dit betekent dat wij tot 6 mei uitsluitend urgente en noodzakelijke behandelingen in onze klinieken uitvoeren. 

AFSPRAKEN EN BEHANDELINGEN GEPLAND TOT 6 MEI

Indien u een behandeling gepland heeft staan in de periode tot 6 mei dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Indien mogelijk stellen we deze behandeling uit en wordt in overleg met u een nieuwe datum gepland. 

Heeft u een poliklinische afspraak, dan wordt deze vervangen door een telefonisch- of beeldbelconsult. Bent u benieuwd hoe een beeldbelconsult werkt? Lees er meer over. 

AFSPRAKEN EN BEHANDELINGEN GEPLAND NA 6 MEI

De afspraken en behandelingen die gepland staan na 6 mei gaan vooralsnog gewoon door. Mocht dit onverhoopt veranderen dan nemen wij hierover contact met u op. Wij treffen in de tussentijd de nodige voorbereidingen om onze (uitgestelde) zorg weer op te starten zodat wij uw behandeling na 6 mei snel kunnen hervatten of beginnen. 

Heeft u nog geen afspraak staan na 6 mei, maar wilt u deze wel al plannen? Dat kan. U kunt hierover contact opnemen met ons Informatiecentrum op het telefoonnummer 088 – 7785200. 

HEEFT U PIJNKLACHTEN OF MAAKT U ZICH ZORGEN?

Wij begrijpen dat deze periode voor u de nodige onrust met zich mee kan brengen. U blijft langer met uw klachten lopen en heeft mogelijk last van pijn. Onze specialisten en medewerkers staan ook nu graag voor u klaar.  
Heeft u last van (pijn)klachten, maakt u zich zorgen of heeft u een vraag? U kunt ons nog gewoon bereiken op het telefoonnummer 088 – 7785200. We plannen graag een telefonisch of beeldbelconsult voor u in, zodat u samen met uw medisch specialist naar een passende oplossing kunt kijken.

ZORGBIJDRAGE
In overleg met diverse instanties (zoals het ZKN) en in afstemming met onze medewerkers bespreken we de mogelijkheden om ons zorgpersoneel bij ziekenhuizen in te zetten en onze medische hulpmiddelen over te hevelen. Daarbij bekijken wij ook of we met ons landelijk dekkende netwerk van klinieken en poliklinieken, een bijdrage kunnen leveren aan zorg die onverhoopt niet meer door ziekenhuizen kan worden geleverd (bijvoorbeeld in geval van acuut letsel / trauma).
 
INFORMATIE VOOR VERWIJZERS
De uitvoering van urgente en noodzakelijke zorg blijft doorgang vinden in onze klinieken waarbij het overheidsbeleid voor ons leidend is. Wilt u een patiënt doorverwijzen voor urgente of noodzakelijke zorg of voor een telefonisch- of beeldbelconsult? Of wilt u overleggen met één van onze medisch specialisten? Uiteraard staan wij ook in deze periode graag voor u klaar. Kijk hier voor meer informatie.