Coronavirus informatie voor verwijzers

Als zelfstandige groep van gespecialiseerde klinieken neemt Equipe Zorgbedrijven haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de actieve bestrijding van het coronavirus (COVID-19). De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en patiënten heeft voor ons de hoogste prioriteit. 

Daarom hebben wij besloten om van 18 maart t/m 28 april uitsluitend nog spoed en noodzakelijke behandelingen in onze klinieken uit te voeren. Onze poliklinische consulten worden vervangen door telefonische en video consulten en electieve zorg wordt uitgesteld. 

Dit besluit geldt voor alle merken (verzekerd en niet verzekerde zorg) van Equipe Zorgbedrijven in zowel de eerste- als tweedelijnszorg: 

• Xpert Clinic
Xpert Orthopedie 
• Helder kliniek 
• Oogkliniek Heuvelrug 
• Handtherapie Nederland 
• Handencentrum.EU  
• Kinos Revalidatie 
• Velthuis kliniek 

Wat betekent dit voor u en uw patiënten? 

• De uitvoering van acute en noodzakelijke zorg blijft doorgang vinden in onze klinieken waarbij het beleid van het RIVM voor ons leidend is. Deze acute zorg bieden wij zowel aan patiënten die reeds bij ons bekend zijn als aan nieuwe patiënten. Met dit laatste hopen wij een bijdrage te leveren aan het verminderen van de spoedzorg op de SEH van het ziekenhuis. 

Definitie acute en noodzakelijke zorg (nieuwe en reeds bestaande patiënten): 

• Indien er sprake is van een infectie 
• Indien de patiënt bovenmatige pijn ervaart die niet 4 weken kan wachten (VAS 8 en hoger) 
• Bij acuut letsel/trauma (fracturen, luxaties, bandletsels, pees- en zenuwletsels) 
• Noodzakelijke postoperatieve zorg en behandeling ter voorkoming van verslechtering van de conditie van de patiënt in het geval van handtherapie en revalidatie. 

• Reeds geplande poliklinische afspraken worden in overleg met de patiënt (zoveel mogelijk) omgezet in telefonische of video afspraken; 
• Nieuwe patiënten kunt u naar ons blijven verwijzen zodat het zorgtraject reeds gestart kan worden met een telefonische of video consultafspraak.  

Contact opnemen of een patiënt verwijzen?

Wilt u een patiënt doorverwijzen voor acute zorg of voor een telefonisch of video consult? Of wilt u overleggen met één van onze medisch specialisten?  Uiteraard staan wij ook in deze periode graag voor u klaar.  

U kunt contact met ons opnemen door gebruik te maken van onze speciale verwijzers telefoon of via de websites van onze merken: 

• Xpert Clinic: 088 778 52 18 en www.xpertclinic.nl/verwijzers.  

• Xpert Orthopedie: 088 778 52 18 en www.xpertorthopedie.nl/verwijzers  

• Helder kliniek: 088 7785217 en www.helderkliniek.nl/over-de-kliniek/informatie-voor-huisartsen  

• Oogkliniek Heuvelrug: 030 744 0390 en www.oogkliniekheuvelrug.nl/contact/ 

• Handencentrum.EU: 030 25 47 090 en https://www.handencentrum.eu/

• Handtherapie Nederland:  030 254 70 90 en https://www.handtherapie.nl/

• Kinos Revalidatie: 085 273 59 84 en https://kinos.nl/

• Velthuis kliniek: 088 778 52 16 en www.velthuiskliniek.nl/over-velthuis/doorverwijzers/  

Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en wensen ook u alle goeds toe in deze moeilijke periode. 

Donderdag 19 maart sprak Jaco Donselaar, onze managing director, met EenVandaag om toe te lichten hoe Equipe Zorgbedrijven ziekenhuizen ondersteunt tijdens de Corona crisis. Bekijk het fragment hier terug.