Kwaliteit

Alles draait om kwaliteit

Equipe Zorgbedrijven gaat heel bewust om met het begrip kwaliteit. Er is een formeel kwaliteitssysteem, de kwaliteiten van artsen en medewerkers worden structureel getoetst en ontwikkeld en er vinden reguliere kwaliteitscontroles plaats door interne medewerkers en externe instanties. Vanzelfsprekend voldoen alle behandelfaciliteiten aan de eisen die hiervoor door de overheid worden gesteld en houden wij ons op alle fronten aan de voor ons relevante wetgeving.

Meetbare kwaliteit

Wij meten voortdurend onze prestaties. Natuurlijk kloppen al onze procesindicatoren, zoals wachttijden en patiëntzorg. Maar we willen meer: we streven ernaar aantoonbaar betere kwaliteit te leveren dan andere zorginstellingen. Dus meten we ook de resultaten van alle behandelingen in zogenaamde ‘uitkomstmetingen’. Onze specialisten bepalen in hoeverre de ingreep is geslaagd. Onze patiënten bepalen in welke mate hun quality of life na de behandeling is verbeterd.

Het doen van uitkomstmetingen is een ingewikkeld en intensief proces. Maar het levert kostbare informatie op: het is ons bewijs dat we het echt beter doen dan onze concurrenten. Maar het laat ook zien waar er nog ruimte is voor verbetering. Want hoe goed je het ook doet, het kan altijd nóg beter.

Wat is PULSE

Om een compleet beeld te krijgen van de kwaliteit van de geleverde zorg moet de effectiviteit, de veiligheid en de cliëntgerichtheid gemeten worden en in kaart gebracht. Door middel van ons kwaliteitsregistratiesysteem genaamd PULSE kunnen wij het bereikte effect van elke behandeling bij elke cliënt kwantificeren. Gekeken kan worden hoe bijvoorbeeld de pijn klachten afnemen en de tevredenheid over het uiterlijk van het aangedane gebied weer toeneemt na een operatie en beter worden dan de situatie voor de operatie. Of hoe de kwaliteit van leven verbetert na een behandeling. Daarnaast wordt gekeken worden naar de effecten op ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) op activiteiten- en participatieniveau: kan de cliënt weer aan het werk. Op verschillende momenten tijdens het behandeltraject worden cliënten uitgenodigd om op hun persoonlijke (web)pagina een vragenlijst in te vullen. Via de vragenlijsten laat de cliënt aan ons weten hoe de behandeling verloopt en kunnen we bepalen hoe effectief de aangeboden behandeling is. Op de persoonlijke pagina is daarom een overzicht van de vragenlijsten die al ingevuld zijn, de vragenlijsten die ingevuld moeten worden en de vragenlijsten die later aangeboden zullen worden. PULSE zorgt ervoor dat cliënten de best mogelijke zorg krijgt nu en in de toekomst. Zo maken we samen onze zorg steeds beter.

Klokkenluidersregeling

Meer informatie