Het coronavirus en onze zorg voor u

Als zelfstandige groep van gespecialiseerde klinieken neemt Equipe Zorgbedrijven de gezondheid en veiligheid van haar patiënten en medewerkers zeer serieus. Juist in deze periode is dit belangrijk want alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Wij volgen uiteraard de landelijke overheidsmaatregelen. Dit betekent dat wij tot 6 mei uitsluitend urgente en noodzakelijke behandelingen in onze klinieken uitvoeren. 

AFSPRAKEN EN BEHANDELINGEN GEPLAND TOT 6 MEI

Indien u een behandeling gepland heeft staan in de periode tot 6 mei dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Indien mogelijk stellen we deze behandeling uit en wordt in overleg met u een nieuwe datum gepland. 

Heeft u een poliklinische afspraak, dan wordt deze vervangen door een telefonisch- of beeldbelconsult. Bent u benieuwd hoe een beeldbelconsult werkt? Lees er meer over. 

AFSPRAKEN EN BEHANDELINGEN GEPLAND NA 6 MEI

De afspraken en behandelingen die gepland staan na 6 mei gaan vooralsnog gewoon door. Mocht dit onverhoopt veranderen dan nemen wij hierover contact met u op. Wij treffen in de tussentijd de nodige voorbereidingen om onze (uitgestelde) zorg weer op te starten zodat wij uw behandeling na 6 mei snel kunnen hervatten of beginnen. 

Heeft u nog geen afspraak staan na 6 mei, maar wilt u deze wel al plannen? Dat kan. U kunt hierover contact opnemen met ons Informatiecentrum op het telefoonnummer 088 – 7785200. 

HEEFT U PIJNKLACHTEN OF MAAKT U ZICH ZORGEN?

Wij begrijpen dat deze periode voor u de nodige onrust met zich mee kan brengen. U blijft langer met uw klachten lopen en heeft mogelijk last van pijn. Onze specialisten en medewerkers staan ook nu graag voor u klaar.  
Heeft u last van (pijn)klachten, maakt u zich zorgen of heeft u een vraag? U kunt ons nog gewoon bereiken op het telefoonnummer 088 – 7785200. We plannen graag een telefonisch of beeldbelconsult voor u in, zodat u samen met uw medisch specialist naar een passende oplossing kunt kijken.

ZORGBIJDRAGE
In overleg met diverse instanties (zoals het ZKN) en in afstemming met onze medewerkers bespreken we de mogelijkheden om ons zorgpersoneel bij ziekenhuizen in te zetten en onze medische hulpmiddelen over te hevelen. Daarbij bekijken wij ook of we met ons landelijk dekkende netwerk van klinieken en poliklinieken, een bijdrage kunnen leveren aan zorg die onverhoopt niet meer door ziekenhuizen kan worden geleverd (bijvoorbeeld in geval van acuut letsel / trauma).
 
INFORMATIE VOOR VERWIJZERS
De uitvoering van urgente en noodzakelijke zorg blijft doorgang vinden in onze klinieken waarbij het overheidsbeleid voor ons leidend is. Wilt u een patiënt doorverwijzen voor urgente of noodzakelijke zorg of voor een telefonisch- of beeldbelconsult? Of wilt u overleggen met één van onze medisch specialisten? Uiteraard staan wij ook in deze periode graag voor u klaar. Kijk hier voor meer informatie. 

Besluit zorgverlening Equipe Zorgbedrijven – Coronavirus

Als zelfstandige groep van gespecialiseerde klinieken neemt Equipe Zorgbedrijven haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de actieve bestrijding van het coronavirus (COVID-19). De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en patiënten heeft voor ons de hoogste prioriteit.

Daarom hebben wij besloten om uitsluitend nog spoed en noodzakelijke behandelingen uit te voeren. Zorg die kan worden uitgesteld stellen we uit en onze poliklinische afspraken worden waar mogelijk telefonisch of online gevoerd.

In overleg met diverse instanties en in afstemming met onze medewerkers bespreken we de mogelijkheden om ons zorgpersoneel bij ziekenhuizen in te zetten en onze medische hulpmiddelen over te hevelen naar ziekenhuizen waar de nood hoog is. Daarbij onderzoeken wij ook of we met ons landelijk dekkende netwerk, van klinieken en poliklinieken, een bijdrage kunnen leveren aan zorg die onverhoopt niet meer door ziekenhuizen kan worden geleverd (bijvoorbeeld traumazorg).

Dit besluit geldt voor alle merken (verzekerd en niet verzekerde zorg) van Equipe Zorgbedrijven in zowel de eerste- als tweedelijnszorg:

• Velthuis kliniek

• Xpert Clinic

• Xpert Orthopedie

• Helder kliniek

• Oogkliniek Heuvelrug

• Handtherapie Nederland

• Kinos revalidatie

Met onze patiënten zullen wij zo spoedig mogelijk contact opnemen en danken wij reeds bij voorbaat voor hun begrip.

Equipe Zorgbedrijven neemt Oogkliniek Heuvelrug over

Equipe Zorgbedrijven (www.equipezorgbedrijven.nl) is al bijna vijfentwintig jaar actief in de hooggespecialiseerde zorg, en is uitgegroeid tot één van de meest vooraanstaande (gespecialiseerde) klinieken in Nederland. Het succes van de groep, met haar merken Xpert Clinic, Xpert Orthopedie, Velthuis Kliniek en Helder kliniek is in grote mate te danken aan de kwaliteit van de geleverde (keten)zorg en de onderscheidende expertise.

Jaco Donselaar (Managing Director Equipe Zorgbedrijven): “Met een blijvend toenemende vraag naar oogheelkundige zorg wil Equipe haar opgedane kennis over de ketenzorg ook binnen dit vakgebied toepassen. Dit alles om de beleving voor de patiënt te maximaliseren en de doelmatigheid te verhogen. Het reeds aanwezige en kwalitatief hoogwaardige platform van Heuvelrug biedt ons een uitstekende basis om de oogheelkunde in Nederland en binnen Equipe in het bijzonder verder te ontwikkelen.”

Oogkliniek Heuvelrug biedt sinds 2009 kwalitatief hoogwaardige en laagdrempelige oogzorg voor jong en oud. Patiënten kunnen terecht voor zowel verzekerde oogzorg, brilvervangende chirurgie of een nieuwe bril in de eigen optiek. De in Zeist en Veenendaal gevestigde oogzorgklinieken zullen onderdeel worden van het landelijk snelgroeiende netwerk van focusklinieken van Equipe Zorgbedrijven.

Jak Dekker (CEO Equipe Zorgbedrijven): “De strategische waarde volgt uit het implementeren van onze keten gedachte, waarbij we 1e, 1.5e en 2e-lijnszorg zorg aanbieden, in de oogheelkunde. Hierdoor zijn we in staat zijn om de juiste patiënt, op het juiste moment tegen de juiste kosten te kunnen behandelen. Een voordeel voor zowel de patiënt, als de zorgverlener en de zorgverzekeraar. Daarmee is de oogheelkunde de perfecte toevoeging aan ons netwerk van zelfstandige behandelcentra.”

Oogkliniek Heuvelrug zal vooralsnog zelfstandig blijven opereren binnen de Equipe organisatie.


01-11-2019

Equipe Zorgbedrijven voornemens om Oogkliniek Heuvelrug over te nemen

Als onderdeel van Equipe’s strategie om te groeien als netwerk van focusklinieken (zelfstandige behandelcentra), maakt Equipe Zorgbedrijven bekend dat zij voornemens is om Oogkliniek Heuvelrug over te nemen. Met deze overname wil Equipe haar zorgaanbod verbreden en haar positie in de zorgsector versterken.

Equipe Zorgbedrijven (www.equipezorgbedrijven.nl) is al bijna vijfentwintig jaar actief in de hooggespecialiseerde zorg, en is uitgegroeid tot een van de meest vooraanstaande (gespecialiseerde) klinieken in Nederland. Het succes van de groep, met haar merken Xpert Clinic, Xpert Orthopedie, Velthuis Kliniek en Helder kliniek is in grote mate te danken aan de kwaliteit van de geleverde (keten)zorg en de onderscheidende expertise.

Oogkliniek Heuvelrug biedt sinds 2009 een breed palet van kwalitatief hoogwaardige en laagdrempelige oogzorg voor jong en oud. Patiënten kunnen terecht voor zowel verzekerde oogzorg, brilvervangende chirurgie of een nieuwe bril in de eigen optiek. De in Zeist en Veenendaal gevestigde oogzorgklinieken zullen onderdeel worden van het landelijk snelgroeiende netwerk van focusklinieken van Equipe Zorgbedrijven.
Oogkliniek Heuvelrug zal vooralsnog zelfstandig blijven opereren binnen de Equipe organisatie.
De samenwerking is onderworpen aan de goedkeuring van de bevoegde autoriteiten en organen.

Voor meer informatie, reacties, opmerkingen en aanbevelingen gelieve contact op te nemen met:

Simone van Gerwen
Equipe Zorgbedrijven
T +31 88 778 5225
s.vangerwen@equipezorgbedrijven.nl


27-08-2019

AVE Orthopedische klinieken gaat samenwerken met Equipe

Equipe Zorgbedrijven gaat de zorgactiviteiten van AVE Orthopedische klinieken organiseren.

Equipe Zorgbedrijven (www.equipezorgbedrijven.nl) is al meer dan twintig jaar actief in de zorg, en is vandaag de dag uitgegroeid tot een van de meest vooraanstaande (gespecialiseerde) klinieken in Nederland, met haar merken Xpert Clinic, Velthuis Kliniek en Helder. Het succes van de groep is in grote mate te danken is aan de kwaliteit van de geleverde zorg en de onderscheidende expertise.

AVE is een zelfstandig behandelcentrum (www.ave-orthopedischeklinieken.nl), welke in 2006  is opgericht door twee gerenommeerde orthopedisch chirurgen dr. G.H. Robert Albers en dr. Harm M. van der Vis. Inmiddels is deze kliniek uitgegroeid tot een landelijke organisatie voor alle (niet spoedeisende) orthopedische behandelingen.

De samenwerking is onderworpen aan de goedkeuring van de bevoegde autoriteiten en organen.

Voor meer informatie, reacties, opmerkingen en aanbevelingen gelieve contact op te nemen met:

Simone van Gerwen - Equipe Zorgbedrijven
T +31 88 778 5225 - s.vangerwen@equipezorgbedrijven.nl


21-12-2018

Equipe Zorgbedrijven (Xpert Clinic) neemt Orthopedie MC Slotervaart over

De vakgroep orthopedie uit het voormalig MC Slotervaart gaat verder als Xpert Orthopedie. Vanaf 10 december zijn patiënten welkom in de kliniek van Xpert Orthopedie in Amsterdam Zuid-Oost.

Wat betekent dit voor de patiënt?
Was de patiënt onder behandeling bij één van de orthopedisch specialisten van het MC Slotervaart, dan wordt deze behandeling door dezelfde arts bij Xpert Orthopedie voortgezet. De behandeling loopt gewoon door, echter op een andere locatie in Amsterdam. De behandelingen bij Xpert Orthopedie worden, net als in het ziekenhuis, volledig vergoed door de zorgverzekering.

Over Xpert Clinic
Xpert Clinic is onderdeel van Equipe Zorgbedrijven, een groep van supergespecialiseerde klinieken. Xpert Clinic hanteert kwaliteit, patiënttevredenheid en een snelle toegang als centrale uitgangspunten.

Locatie
De kliniek van Xpert Orthopedie is gevestigd op de Laarderhoogtweg 12 in Amsterdam (tegenover IKEA). Voor vragen en/of opmerkingen zijn wij bereikbaar op 020-5124600.


12-05-2018

CosMedic gaat samenwerken met Equipe

Equipe Zorgbedrijven (www.equipezorgbedrijven.nl) is al meer dan twintig jaar actief in de zorg, en is vandaag de dag uitgegroeid tot een van de meest vooraanstaande (gespecialiseerde) klinieken in Nederland, met haar merken Xpert Clinic, Velthuis Kliniek en Helder. Het succes van de groep is in grote mate te danken is aan de kwaliteit van de geleverde zorg en de onderscheidende expertise.

CosMedic (www.cosmedic.nl) is de zelfstandige praktijk van de maatschap plastische chirurgie actief in de regio Eindhoven, waar cosmetische behandelingen worden verricht die niet worden vergoed door de zorgverzekeraars. CosMedic werkt vanuit drie ziekenhuizen, gelegen in en rondom Eindhoven.

De samenwerking is onderworpen aan de goedkeuring van de bevoegde autoriteiten en organen.

Voor meer informatie, reacties, opmerkingen en aanbevelingen gelieve contact op te nemen met:

Simone van Gerwen - Equipe Zorgbedrijven
T +31 88 778 5225 - s.vangerwen@equipezorgbedrijven.nl


09-02-2018

Incident Xpert Clinic

Vandaag heeft er een incident plaatsgevonden op de vestiging van Xpert Clinic in Rotterdam, waarmee Velthuis kliniek en Helder kliniek het pand delen. Een medewerker is hierbij bedreigd. Ter plekke is de situatie onder controle, de politie is nog op zoek naar de verdachte. Alle cliënten en medewerkers zijn inmiddels in veiligheid gebracht. De behandelingen en spreekuren voor morgen in onze kliniek in Rotterdam hebben wij helaas moeten annuleren, met uitzondering van controlebehandelingen. Cliënten zijn, of worden hiervoor  persoonlijk benaderd. Wij betreuren het dat onze cliënten en medewerkers zijn geconfronteerd met deze nare situatie.


21-12-2017

Zorgpraktijken 1.5 neemt Kinos Revalidatie en Handencentrum.eu over

Zorgpraktijken 1.5 kondigt aan dat het Kinos Revalidatie en Handencentrum.eu over zal nemen om samen met de huidige aandeelhouders de groep van specialistische, innovatieve en kwalitatief hoogwaardige hand, pols en schouderzorg toegankelijk te maken voor patiënten in heel Nederland.

Kinos Revalidatie (www.kinos.nl) is opgericht in 2012 en is actief op het gebied van medisch specialistische hand-, pols en schouder revalidatiezorg. Handencentrum.eu (Handencentrum Revalidatie BV) is sinds 2005 actief op het gebied van gespecialiseerde fysiotherapie en ergotherapie voor de hand en pols. In januari 2016 zijn Kinos Revalidatie en Handencentrum.eu samengegaan, waarna ze nu samen de volgende stap nemen door zich aan te sluiten bij Zorgpraktijken 1.5.

De gespecialiseerde zorg beantwoordt de toenemende vraag naar kwalitatief hoogwaardige patiëntenzorg, alsook de duidelijke visie om tweedelijns revalidatie zorg waar mogelijk naar de anderhalve lijn terug te brengen. Het groeiende aantal patiënten dat partijen samen zien, biedt daarnaast de mogelijkheid om de uitkomsten van de zorg op grotere schaal te registeren, te vergelijken en te verbeteren. Partijen werken hiervoor ook nauw samen met andere zorgprofessionals, UMCs en met de wetenschap.

Naast haar hoofdvestiging in Nijmegen, is Kinos Revalidatie actief in Den Bosch en Dordrecht. Verder werkt het samen met Handencentrum.eu op haar locaties in Eindhoven, Uden, Venlo en Den Bosch. In totaal hebben de ondernemingen ruim 90 werknemers in 2017.

Rob van Huis, bestuurder Zorgpraktijken 1.5, over de acquisitie: “De Kinos Groep is een innovatieve zorgorganisatie die op transparante, professionele wijze eerste en tweedelijnszorg biedt aan patiënten met hand-, pols-, en schouderproblemen. Wij zijn overtuigd van de werkwijze van Kinos Groep en kijken uit naar deze samenwerking.”

Mark Smeenge, mede-aandeelhouder van Kinos Revalidatie, voegt hieraan toe: “De samenwerking met Zorgpraktijken 1.5 geeft ons de mogelijkheid om verder te investeren in innovatie, kwaliteit en toegankelijkheid van zorg. We willen de kwaliteit van de door ons geleverde zorg nog beter inzichtelijk maken voor patiënten.”

De transactie is onderworpen aan de goedkeuring van de bevoegde autoriteiten.

Voor reacties, opmerkingen, aanbevelingen en meer informatie, gelieve u contact op te nemen met:

Rob van Huis – Zorgpraktijken 1.5
T +31 30 254 7090 – r.vanhuis@handencentrum.nl

Jak Dekker – Zorgpraktijken 1.5
T +31 88 778 5225 – j.dekker@equipezorgbedrijven.nl

Mark Smeenge – Kinos Revalidatie
T +31 85 273 5984 – marksmeenge@kinos.nl

Mike van Heel – Handencentrum.eu
T +31 40 236 6446 – mike@handencentrum.eu


16-10-2017

 

Equipe Zorgbedrijven Held regio Rotterdam 2016

Equipe Zorgbedrijven is op 8 december uitgeroepen tot Nieuwe Held 2016 in de regio Rotterdam. Nanda Ziere ontving de prijs uit handen van jurylid Harald Swinkels, CEO NLE, tijdens de eindejaarsbijeenkomst van VNO-NCW Regio Rotterdam in het stadhuis.

De winnaar blinkt volgens de jury uit in uniek ondernemerschap. Gastvrijheid en dienstverlening zijn voor Equipe Zorgbedrijven net zo belangrijk als de medische ingreep zelf. De scores op sites als Zorgkaart Nederland bewijzen dit. De zelfstandige groep van gespecialiseerde zorgbedrijven heeft vestigingen door heel Nederland. Onder Equipe vallen de Helder kliniek, Velthuis Kliniek en Xpert Clinic. De zorgondernemers zoeken actief naar behandelingen waarin de bestaande markt onvoldoende voorziet. Ze spelen hierop in door hiervoor nieuwe klinieken op te richten. Voor, tijdens en na de behandeling onderhouden zij digitaal actief contact met de patiënten. Ze delen de gegeven feedback met de specialisten en sporen hen aan om onderlinge scoreverschillen te bespreken en te verbeteren. Dat is echt uniek!

Tien bedrijven streden het afgelopen jaar om de prijs voor Nieuwe Held 2016. De jury bracht het aantal kandidaten terug naar drie genomineerden: Connect Holland, Equipe Zorgbedrijven en Daan. “Wij zijn heel blij met deze prijs”, zegt Nanda Ziere van Equipe Zorgbedrijven. “Het is een erkenning voor al onze specialisten en medewerkers. Ons team maakt het verschil. Onze ervaren specialisten onderscheiden zich door hun passie voor patiëntenzorg. Wij zien onszelf als vernieuwer en versneller in de zorg.”

Sinds 2013 organiseert VNO-NCW Regio Rotterdam ieder jaar de Nieuwe Helden-verkiezing. Hiermee krijgen de winnaars een podium, zodat zij anderen kunnen inspireren met hun visie, passie en excellent ondernemerschap. De Nieuwe Helden zijn de vernieuwers en versnellers in het bedrijfsleven.


09-12-2016