ICONE en The KneeClinic sluiten zich aan bij Equipe Zorgbedrijven

De in september aangekondigde aansluiting van ICONE en The KneeClinic bij Equipe Zorgbedrijven is een feit: in november heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hun goedkeuring gegeven. De overname past bij de strategie van Equipe Zorgbedrijven en Xpert Clinics om meer mensen met bewegingsklachten te kunnen helpen vanuit een multidisciplinaire aanpak.

Beide organisaties worden onderdeel van Equipe Zorgbedrijven en gaan samenwerken met het team van Xpert Clinics Orthopedie in de netwerken Amsterdam, Amstelveen, Utrecht en Eindhoven. Samen met ICONE en The KneeClinic kan Equipe Zorgbedrijven een verdere stap voorwaarts zetten naar een landelijke keten van klinieken, gespecialiseerd in planbare orthopedische zorg. ICONE en The KneeClinic zijn een uitstekende aanvulling op het zorgaanbod en ambities van Equipe Zorgbedrijven. 

Persoonlijke aandacht, korte wachttijden

Na de samenvoeging kunnen patiënten en huisartsen nog steeds terecht bij hun vaste kliniek en bekende arts. Patiënten worden ook in de nieuwe setting geholpen door ervaren zorgprofessionals, met persoonlijke aandacht en maximaal inzicht in hun zorgtraject. Joris van Eijck: “De juiste zorg op de juiste plek, op het juiste moment en tegen de juiste prijs: dat is waar we voor gaan. Door de samenvoeging van onze klinieken met deze twee Orthopedische klinieken zetten we op dat gebied weer een belangrijke stap voorwaarts.”

Over ICONE

ICONE is een zelfstandige kliniek die in 2008 is opgericht en zich voor 100% richt op orthopedische zorg met een specialisatie in sportblessures. Een speerpunt binnen ICONE is wetenschap en onderzoek. De organisatie onderscheidt zich door effectief gebruik te maken van echografie voor diagnostiek en richt zich met name op arthroscopische ingrepen. De klantwaardering van ICONE op zorgkaartnederland.nl is gemiddeld een 9,1. Zie ook: www.icone.nl.

Over The KneeClinic 

The KneeClinic is een zelfstandige kliniek die in 2009 is opgericht en zich volledig heeft gespecialiseerd in eenvoudige tot de meest complexe knieproblemen. The KneeClinic behandelt patiënten door middel van kijkoperaties, voorste kruisband reconstructies, halve knieprotheses en totale knieprotheses. 

De organisatie onderscheidt zich door de superspecialisatie op de knie, de wachttijden kort te houden en het herstel na een operatie zo kort als mogelijk te laten zijn. The KneeClinic werkt in een klein toegewijd team, aangevuld met samenwerkingsverbanden met therapeuten, resulterend in een geïntegreerd zorgpad voor de patiënt. 

De klantwaardering van The KneeClinic op zorgkaartnederland.nl is gemiddeld een 9,2. Zie ook: www.KneeClinic.nl

Contact

Voor meer informatie, reacties, opmerkingen en aanbevelingen kunt u contact opnemen met Simone van Gerwen bij Equipe Zorgbedrijven, tel. 088-7785200 of s.vangerwen@equipezorgbedrijven.nl.